เธฃเธฑเธšเน€เธ‚เธตเธขเธ™เน‚เธ›เธฃเนเธเธฃเธก

กลับมาแล้ว!!! กับโครงการ ซอฟต์แวร์ดี…สมาร์ทโซลูชั่น หลังจากห่างหายไป 2 ปี มีบริษัทสนใจสอบถามและติดตามการเปิดรับสมัครครั้งใหม่อย่างมากมายและต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ภายใต้โครงการ ซอฟต์แวร์ดี…มีนวัตกรรม ในปี 2555 ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 350 บริษัท และสนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไปแล้วมากกว่า 100 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนมากกว่า 25 ล้านบาท มีการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

ปีนี้ สนช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และพันธมิตรธุรกิจไอซีที ดำเนินโครงการ ซอฟต์แวร์ดี…สมาร์ทโซลูชั่น โดยมุ่งเน้นพัฒนา ecosystem สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งบริษัทที่มีประสบการณ์แล้ว และ tech startup ใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์เป็น สมาร์ทโซลูชั่น เพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน ในปี 2558

โดยปีนี้ สนช. สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ การขนส่ง และบริการ จำนวน 50 โครงการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.softwaredee.com