ในปัจจุบัน มีหลายบริษัทได้ดำเนินการทำธุรกิจเครือข่ายหรือ Multi Level Marketing (MLM) กันอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาของบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ คือ ต้องมีระบบมารองรับการทำงานของธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกของธุรกิจเครือข่ายสามารถเข้ามาดูโครงสร้างของตนเองได้ และสมาชิกสามารถเรียกดูรายได้ต่างๆที่ตนเองมีสิทธิได้รับผ่านระบบ รวมไปถึงทางบริษัทจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายได้ต่างๆได้ตามช่วงเวลา ซึ่งจากความต้องการเชิงธุรกิจของธุรกิจเครือข่ายมีความซับซ้อนเรื่องของการคำนวณรายได้ (ตัวอย่างเช่น การคำนวณรายได้สามารถเลือกได้ว่าต้องการคำนวณกี่ระดับ การคำรวณรายได้จากยอดขายในแต่ละระดับ การคำนวณรายได้จากค่า Point Value ในแต่ละระดับ การคำนวณรายได้จากค่าสมาชิกรายเข้าในแต่ละระดับ) ประกอบกับความต้องการให้สมาชิกสามารถเรียกใช้งานผ่าน internet ได้นั้น ทำให้บริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเครือข่ายต้องทำการลงทุนในเรื่องของระบบสูงทั้งในเรื่องของ Software และ Hardware ทำให้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย หรือ Multi Level Marketing (MLM) บน Cloud Computing เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทที่เปิดธุรกิจเครือข่าย และนักธุรกิจในบริษัทเข้ามาใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองขึ้น แต่สามารถมาสมัครเพื่อขอใช้บนระบบนี้ได้ โดยเสียค่าบริการเป็นรายเดือน หากสนใจโปรคติดต่อเรา ที่ adminsystem@makersoft.co.th

link : Demo.makersoft.co.th/MLM