Lab Orchid

Orchid Tissue Culture Laboratory and Inventory Management System หรือ ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และสินค้าคงคลัง เป็นระบบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นกล้วยไม้ ที่มีรูปแบบแตกต่างจากการจัดการสินค้าคงคลังทั่วไป เช่น ระยะเวลาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบ ระยะเวลาแจ้งเตือนการจัดเก็บ และสามารถออกรายงานให้เป็นข้อมูลใน Excel ให้ดูแบบง่ายๆได้เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เผื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการวางแผนได้ เหมาะกับบริษัทธุรกิจด้านเพาะพันธุ์กล้วยไม้ หรือธุรกิจคล้ายๆกันโดยตอนนี้เราได้ให้บริการบริษัทที่ผลิตกล้วยไม้ อยู่ 2 ราย คือ หจก. ประยูร ออคิดส์ และ บริษัท แอร์ออร์คิดส์ จำกัด โครงการนี้เป็นผลงานของบริษัท Makersoft หากเพื่อนๆ บริษัทเพื่อนๆ ที่สนใจอยากจะนำไปใช้ เรายินดีแบ่งปันทดลองให้ใช้ฟรีครับ หรือ ติดต่อ inbox มาได้เลยครับ