Makersoft-iFranchise

ในปัจจุบัน มีหลายบริษัทได้ดำเนินการธุรกิจแฟรนไซส์อย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาของบริษัทลูกที่ทำธุรกิจแฟรนไซส์คือ ไม่มีองค์ความรู้ หรือประสบการณ์เทียบเท่าเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ ทำให้เมื่อมีปัญหาในสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า เกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก หรือปัญหาใหญ่ แต่สุดท้ายก็ส่งผลถึงชื่อเสียงของบริษัทที่ทำธุรกิจแฟรนไซส์ในภาพรวม ทำให้มีแนวคิดการทำองค์ความรู้สำหรับธุรกิจแฟรนไซส์ขึ้น เพื่อ
1. รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า หรือข้อซักถามของทางบริษัทลูก จากนั้นส่งปัญหาหรือข้อซักถามนี้ไปถามยังเจ้าของธุรกิจผู้มีประสบการณ์โดยตรงแบบอัตโนมัติ (ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจยังโอนงานไปยังผู้เชี่ยวชาญในบริษัทของตนเองได้ และกำหนด Service Level Agreement ในแต่ละประเภทปัญหาได้)
2. ผู้แจ้งปัญหา สามารถติดตามงานที่ตนเองแจ้งได้
3. ผู้รับแจ้งสามารถรับรู้ถึงการแจ้งปัญหา หรือข้อซักถามได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-Mail, Web Site, Faecbook, SMS เป็นต้น
4. ข้อมูลความรู้ของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา จะถูกรวบรวมและจัดเก็บในระบบ โดยผู้ที่เป็นบริษัทลูก สามารถค้นหาโดยใช้ keyword จากนั้นระบบทำการแสดงข้อมูลปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาออกมา (ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลว่าาเนื้อหาไหนมีคนเรียกชมมากที่สุด หรือคนให้คะแนนมากที่สุดได้ด้วย)
5. จัดการและแบ่งปันความรู้ระหว่างบริษัทที่เป็นลูก และบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
6. มีเครื่องมือในการสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ เช่น เก็บข้อมูลลูกค้า, เก็บรายละเอียดการนัดหมาย
หากถ้าคุณต้องการใช้งานระบบนี้แบบฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข โปรคติดต่อเรา ที่ adminsystem@makersoft.co.th

link : Demo.makersoft.co.th/iFranchise