คำว่า Port Number คือเลขฐาน 16 บิต ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 หมายเลข port แต่ละหมายเลขจะถูกกำหนดโดยเฉพาะจาก OS (Operating Systems) ทาง Internet Assigned Numbers Authority (IANA) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการเลือกใช้ Port ว่า Port หมายเลขใดควรเหมาะสำหรับ Service ใด เช่น เลือกใช้ TCP Port หมายเลข 23 กับ Service Telnet และเลือกใช้ UDP Port หมายเลข 69 สำหรับ Service Trivial File transfer Protocol (TFTP) โดย Port Number ถูกจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ well known Ports และ Registered Ports
คำว่า Well Known Ports คือจะเป็น Port ที่ระบบส่วนใหญ่ กำหนดให้ใช้โดย Privileged User (ผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษ) โดย port เหล่านี้ ใช้สำหรับการติดต่อระหว่างเครื่องที่มีระบบเวลาที่ยาวนาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ service แก่ผู้ใช้ (ที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย) แปลกหน้า จึงจำเป็นต้องกำหนด Port ติดต่อสำหรับ Service นั้นๆ
คำว่า Registered Ports จะเป็น Port หมายเลข 1024 ขึ้นไป
โดย port number ที่สำคัญๆ ที่ใช้งานบ่อยๆ ที่ networker ที่ควรที่จะจำได้คือ
– 20 TCP File Transfer [Default Data] – 21 TCP File Transfer [Control] – 22 TCP ssh [secure shell] – 23 TCP Telnet
– 24 TCP any private mail system
– 24 UDP any private mail system
– 25 TCP Simple Mail Transfer
– 69 UDP Trivial File Transfer
– 80 TCP HTTP
– 443 TCP https
– 1352 TCP IBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocol
– 1414 TCP IBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)
– 1433 TCP MSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Server
– 1521 TCP Oracle database default listener, in future releases official port 2483
– 50000 TCP DB2 database
ส่วน Application LINE ใช้ผ่าน Port 80, 443 เป็น Http หรือ Https นั่นเองครับ