คำว่า “โปรแกรม Keylogger” คือ โปรแกรมที่สามารถจดจำคีย์ (Key) ที่เรากดลงไปจาก Keyboard นั่นเอง เช่น เวลาที่เราเล่น facebook หรือเกมส์ต่างๆ เมื่อมีการกดลงบน Keyboard โปรแกรมพวกนี้จะจดจำคีย์ พวกนั้นไว้ แล้วโปรแกรมมันก็จะเก็บ Id และ password ทั้งหมดไว้ แล้วจะส่งไปยังผู้ที่ฝังโปรแกรมไว้ อาจจะส่งทางเมลล์ หรือ ftp ก็ได้ และนี่จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ของการโดน Hack โดย ปกติแล้ว Keylogger จะส่งข้อมูลออกจากเครื่อง ในทุก 5 หรือ 10 นาที