ATDD คือ Acceptance Test Driven Development ครับ โดยมาจากแนวคิด Zero Defect ก่อนเข้าเรื่อง
ขอเกริ่นที่คำว่า UAT ก่อน โดยที่ UAT คือ User Acceptance Test หรือ กระบวนการการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบว่ามันสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า (Requirement) ตรงตาม Business Flow จริงๆของลูกค้า ในระดับที่ยอมรับได้ และทดสอบที่สภาพ Environment ที่ใกล้เคียงกับ Production มากที่สุด โดยบางที่อาจจะต้องมีให้ทำเอกสารยืนยัน (UAT Sign Off) ว่าระบบใช้ได้จริง พร้อมนำไปขึ้น Production ได้ และในช่วง UAT นั่นเองเป็นช่วงที่ Defect จะเยอะโคตรๆ สาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจของ User, BA, SA และ DEV มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ดังน้ันคำว่า Zero Defect มันบอกตรงตัวอยู่แล้วว่า ข้อผิดพลาดทุกอย่างเป็นศูนย์ แล้วมันทำได้อย่างไรแหละ วิธีการคือ
– การเข้าใจลูกค้า ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการ(User Expectation) คือ อะไร (อันนี้ต้องถาม เค้นสิ่งที่ User ต้องการมาให้ได้)
สำหรับบางที่อาจจะปัญหาว่า User ไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบ เราอาจจะต้องมีการ Guide ด้วยนะครับ ไม่งั้นความต้องการจะบิดเบี้ยวไปหมด
– เมื่อได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้ว เรามาทำสรุปให้เข้าใจทั้งเราและ User นะ แบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ ลำดับความสำคัญ
– เอกสารที่สำคัญ คือ เอกสาร Software Requirement Specification ซึ่งสามารถมาปรับเป็น UAT Test Script ได้เลย เพราะ มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ไม่ต้องไปทำอะไรให้เอกสารหลายตัว มันซับซ้อนมากมาย
– จากนั้นแบ่งเป็นรอบๆ และ Develop ในสิ่งที่สำคัญ แล้วส่งลูกค้าตรวจ ที่ละนิด
– เวลา UAT จริงๆ จะไม่มีปัญหาพวก Defect มากมาย เพราะเราได้ตกลงกับลูกค้าไปแล้ว ว่าจะให้ทำอะไรแบบไหน ถ้ามีนอกเหนือจากนี้ คือ Change ครับ
Refer: http://naiwaen.debuggingsoft.com/2016/02/how-to-make-uat-test-script-from/