คำว่า “Web Analytics Tools” คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์นั่นเองครับ เนื่องจากในบางครั้งเวลาเราออกแบบเว็บไซต์มา เราอาจคิดว่าผู้ใช้งานเค้าจะรู้สึกอย่างนี้ อย่างนั้น แต่พอเอาเข้าจริง เค้าอาจจะไม่ได้คิดแบบที่เราคิดเลยก็ได้ครับ เราจึงต้องอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าจริงๆ แล้วเค้ารู้สึกอย่างไร เราจะได้รู้ปัญหาและหาทางปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ใช้งานได้ดีขึ้นได้ครับ