คำว่า “HA” คือ High Availability โดยระบบจะทำงานแบบนี้ใน Mode ที่ระบบนั้นมีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น web site ล่ม เป็นต้น โดยการทำ HA เพื่อที่จะทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือพร้อมใช้งานตลอดเวลานั่้นเอง
คำว่่า “Load Balance” คือ ระบบจะทำงานแบบช่วยกันทำงานอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ จะช่วยกันทำงาน หากมีงาน 2 Job เข้ามาพร้อมกัน จะแบ่งไปทำคนละ Job เพื่อให้ระบบสามารถรับงานได้มากขึ้น
ดังนั้นโดยสรุป หากลูกค้าต้องการให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา จะต้องทำ HA, ส่วนหากลูกค้าต้องการให้ระบบสามารถทำงานได้มากขึ้น จะต้องทำ Load Balance ครับ