บริษัท เมกเกอซอร์ฟ จำกัด มีความชำนาญ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยมีการผสมผสานอย่างสมบูรณ์ระหว่าง Technology Specialist และ Creativity Mind อีกทั้ง ยังมีทีมดูแลระบบเครือข่ายมืออาชีพ และทีมงานช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

คุณจะได้รับการบริการทางด้านออนไลน์อย่างครบครัน อาทิ จัดทำเว็บไซต์, จัดทำระบบ Web-based Application ให้คำปรึกษาด้านการทำการตลาดบน Internet และ SEO/SEM (การทำการตลาดด้วย search engine),วางระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กรและให้บริการด้าน IT Support
ปัจจุบัน มีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่หลากหลายและแตกต่าง พร้อมกับการบริการที่จริงใจ จากทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญอย่างแท้จริง

บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 มุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมบนแนวความคิด SOA เป็นหลัก ซึ่ง Software ส่วนใหญ่เป็นแบบ Web Application On Clound ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ที่ต้องการโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในธุรกิจนั้นๆ โดยไว้วางใจให้เราออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานและคอยดูแลระบบให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นรวมถึงออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แบบครบวงจร ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ (Content Management System) หรือ CMS เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนา และบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ลูกค้าสามารถอัพเดตข้อมูลในระบบโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเขียนโปรแกรมมาก่อน รวมไปถึงสามารถใช้งานระบบผ่าน Smart Device ต่างๆ ของลูกค้าได้อีกด้วย