Case 8

ตัวอย่างการสร้าง AR ที่ได้จาก “โปรแกรม LAYAR”
ท่านใดสนใจอยากเห็นตัวอย่าง AR ให้ทำดังนี้ครับ
1. Download โปรแกรม AR ผ่าน App Stone หรือ Google Play
2. ถ่ายรูป MakeIssue ที่แนบนี้ จากนั้นจะเห็น Animation ผ่านโลโก้ระบบ โดยจะมีทั้ง Link และให้กดดูวีดีโอ รวมไปถึงกด Link Fanpage

ทำไม่ยาก ใช้เวลาทำโลโก้แบบนี้ แค่ 10 นาทีเท่านั้น เห็นไหมครับ เทคโนโลยีไม่ยาก หากเราพร้อมที่จะเรียนรู้