ปรับปรุง Coding ในส่วนเรียกใช้งาน Oracle ให้เร็วขึ้น

ทางลูกค้าโทรมาปรึกษาว่า ระบบที่ใช้งานอยู่ทำงานช้ามาก จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า
การเขียน Code ในการติดต่อ Oracle Database นั้นไม่ดีพอ โดยที่

Original Programming:
Var cmd = “ select * from TABLE_NAME where APPLICATION_NO = :APPLICATION_NO”;
OracleParameter s new OracleParameter(“:APPLICATION_NO”, appNo);
cmd.Parameter.Add(s);

Reader.executeQuery(cmd);

New Programming:

Var cmd = “ select * from TABLE_NAME where APPLICATION_NO = :APPLICATION_NO”;
OracleParameter s new OracleParameter(“:APPLICATION_NO”, OracleType.nVarchar);
cmd.Parameter.Add(s).Value=appNo;

Reader.executeQuery(cmd);

โดยเมื่อระบุ type ที่เฉพาะเจาะจงเข้าไป ทำให้ระบบทำงานเร็วขึ้น จากเดิม 3 นาที กลายเป็น 10 วินาที

ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ ลองดูวิธีการนี้นะครับ