11866439_1107504532612756_2361297637542491941_n

จาก Case Study ครั้งก่อน ที่เคยอ้างอิง web สำหรับสร้างบัตรประชาชนในการทดสอบ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัตรจริง
Refer : http://idthaithai.blogspot.com/…/script-for-id-card-gernera…

ปรากฎว่า มีลูกค้าท่านหนึ่ง mail เข้ามาสอบถามว่าทำไม ระบบถึงรับค่าบัตรประชาชนที่ผิดพลาดเข้าระบบ ได้ ทั้งที่มีการ Check Digit ไว้แล้ว……..

ทีมงานจึงลองเข้าไปตรวจสอบ พบว่า สิ่งที่ผิด ไม่ใช่ระบบ แต่เป็น Logic ของบัตรประชาชนไทยครับ !!! กล่าว คือ Digit ที่ 13 ที่ใช้ในการตรวจสอบนั้น ใช้ MOD 11 ตามรูป
Refer: https://th.wikipedia.org/…/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B…

นั่นคือปัญหาที่แท้จริง คือ logic MOD 11 นั่นแหละครับ ที่ทำให้สามารถกรอกตัวเลขที่ 3 เป็นค่าอะไรก็ได้
และปัญหานี้ จะอยู่กับประเทศไทย ต่อไปอีกนานเท่านาน