1625548_1079057582124118_3150371610110824501_n

เรื่องมีอยู่ว่าเว็บขายสินค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งทำ User Research สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์และพบว่าผู้ใช้มีปัญหากับหน้าจอ Login กันมาก คือใต้ช่อง User name กับ Password นั้นจะมีแค่ปุ่ม Ok กับปุ่ม Forget Password ให้กด ซึ่งสถิติคือมีผู้ใช้กดปุ่ม Forget Password นี้มากกว่าแสนครั้งต่อวัน ส่งผลให้ผู้ใช้ราว 45% ต้องออกจากหน้าเว็บนี้ไป (และไม่หวนกลับมาอีก) จากข้อมูลสถิติดังกล่าวทางเจ้าของเว็บจึงตัดสินใจปรับขั้นตอนการ Login ให้ง่ายขึ้น อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปซื้อสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้อง Login (แต่ถ้า Login กระบวนการซื้อขายต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น) ที่สำคัญพวกเขาเปลี่ยนถ้อยคำบนปุ่ม Forget Password ให้เป็นคำว่า ‘Continue’ แทน ส่งผลให้จำนวนคนที่หนีออกจากหน้าแรกของเว็บนั้นลดลงไปอย่างมหาศาล และเพิ่มรายได้ให้กับทางเว็บถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนั้น