Case 10

ลูกค้าทำการโอนเงินผ่านระบบไม่ได้ แต่ตัดเงินจากบัญชีลูกค้าออกไป !!! ทั้งที่ก่อนหน้านั้นระบบทำงานมาปกติตลอดระยะเวลา 3 ปี จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุมาจากการ set configuration วันหยุดที่ระบบนั้นผิดไปจากระบบอื่นๆ หรือนั่นคือ set configuration ไม่ครบนั่นเอง ซึ่งสาเหตุเชิงลึกคือ
1. รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดเพิ่ม/ลด เนื่องด้วยภาวะไม่ปกติ
2. ไม่มีการทดสอบการ configuration บน UAT เพื่อทดสอบก่อนขึ้น Production
3. เจ้าหน้าที่ IT ที่ configuration นั้นเข้ามาใหม่

case นี้แก้ไขได้ง่ายมาก หากมีระบบ MDM กลางเพื่อให้สามารถ configuration ได้ง่าย หรือมีเอกสารคู่มือ ที่ให้เจ้าหน้าที่ IT สามารถ configuration ได้ครบทุกระบบ และควรทดสอบให้แน่ใจว่าว่าระบบทำงานถูกต้องบน UAT ก่อนขึ้น Production ครับ