Case 1

มาตรฐานการตั้งชื่อตารางบนระบบ
มีประสบการณ์ไปเจอการพัฒนาระบบที่มีตารางเกือบ 500 ตาราง แต่ไม่มีมาตรฐานในการตั้งชื่อเลย –” เห็นแล้วรู้เลยว่า ต่อไประบบมีปัญหาแน่ๆ และก็มีปัญหาจริงๆ –” วันนี้จึงขอมาพูดเรื่องการตั้งชื่อ Table และ Column บน RDBMS กันหน่อยว่าควรตั้งแบบไหนดี …..
คำตอบของการตั้งชื่อคือ
1. ควรใช้ตัวใหญ่
2. คั่นคำด้วย “_”
3. หากต้องการตั้งชื่อTable ควรจะตั้งชื่อตารางให้สื่อถึง Module หรือ System
4. หากต้องการตั้งชื่อ Column ควรจะตั้งชื่อให้สื่อถึง Table
เหตุผล ท้ังหมด ของคำตอบ คือ
1. การใช้ตัวใหญ่ จะทำให้สามารถสร้างตารางนั้นได้โดยไม่ยึดติดกับ ยี่ห้อของ RDBMS เช่น Oracle ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อตารางด้วยตัวเล็ก
2. การคั่นคำด้วย “_” จะทำให้ทีมงานเข้าใจ และอ่านง่าย รวมไปถึงเข้าใจกันได้ง่าย
3. การตั้งชื่อ Table ให้สื่อเพื่อเวลา select หรือทำ BI จะได้ทำ SQL ได้ง่ายกว่า การตั้งชื่อ Table แบบไม่มีหลักการ
4. การตั้งชื่อ Column ให้สื้อเพื่อเวลา select หรือทำ BI จะได้ SQL ที่ดีกว่าการ select * หรือ select Column ที่ไม่จำเป็น ซึ่งง่ายกว่า การตั้งชื่อ Colunm แบบไม่มีหลักการ
มีเหตุผลอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวไว้ เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ ไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ